O nás

Autoškola Kelemen predstavuje výcvikovo – vzdelávaciu inštitúciu, ktorá svojim klientom ponúka odborné vzdelanie a dôkladnú prax vo vedení motorových vozidiel. Nadobudnutým školením a získanou praxou následne svojim uchádzačom zabezpečuje získanie vodičského preukazu.

Naša autoškola vyniká profesionálnym prístupom, ktorým disponujú odborní inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti premávky na pozemných komunikáciách ako aj ich dostatočná prax pre oblasť cestnej premávky.

Prvoradým cieľom je naučiť nováčikov všetkým praktikám a nástrahám, s ktorými sa po nadobudnutí vodičského oprávnenia budú každodenne stretávať a aby sa čo najrýchlejšie dokázali prispôsobiť dnešnej premávke na cestách.
Autoškola Kelemen ponúka kvalifikovaný výcvik prezentovaný moderným zariadením schváleným odborníkmi.